Aydınlatma Metni - Kamera Bilgilendirme - İlgili Kişi

EKOL HASTANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA GÖRE

İLGİLİ KİŞİ KAMERA İLE İZLEME AYDINLATMA METNİ

1- Video Kamera ile İzleme Yapılmasının Amacı ve Kapsamı Nedir?

EKOL BAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş (EKOL HASTANESİ) güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; EKOL HASTANESİ’nin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini koruma amacıyla hareket etmektedir. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarihli 2020/212 sayılı “Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” konu başlıklı kararına uygun olarak sürdürülmektedir.

EKOL HASTANESİ 7 gün 24 saat boyunca fiziksel mekân güvenliğini sağlamak ve denetim amacıyla, EKOL HASTANESİ binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. EKOL HASTANESİ kamera kayıtlarının Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında gözetilmesi gereken ilkelere uygun olması adına kişilerin yalnızca görüntü kayıtlarını işlemektedir. EKOL HASTANESİ binasında yer alan acil servis birimi haricinde güvenlik kameraları ile ses kaydı alınmamaktadır. Acil servis birimlerinde Acil Servis Hizmetlerine Dair Tebliğ uyarınca hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi amacı ile ses kaydı alınmaktadır.

Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm ilgili kişilere duyurulmakta ve ilgili kişiler aydınlatılmaktadır.Kamera izleme faaliyeti gerçekleştirildiğine ilişkin bildirim yazılarını içeren ön aydınlatma metinleri izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Ek olarak EKOL HASTANESİ tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

2- Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Söz Konusudur?

EKOL HASTANESİ tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ile EKOL HASTANESİ binalarında ve tesislerinde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda EKOL HASTANESİ binalarında fiziken bulunmanız halinde kişisel verileriniz elde edilmektedir. EKOL HASTANESİ bünyesinde asılan ya da diğer şekillerde ilgili kişilerin erişimine sunulan ön aydınlatma metinleri aracılığıyla söz konusu ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve açıkça aydınlatılmaktadır.

3- EKOL HASTANESİ’nin Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Çalışanların, ziyaretçilerin, vatandaşların ve diğer ilgili kişilerin fiziken EKOL HASTANESİ binasında bulunması durumunda işlenen görüntü kayıtları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına bağlı olarak işlenmektedir.

4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimler Erişebilmektedir?

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda EKOL HASTANESİ çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara yalnızca Bilgi İşlem Birimince yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır.

5-Kamera Görüntüleri Kimler ile Paylaşılmaktadır?

EKOL HASTANESİ bünyesinde kayıt altına alınan görüntülerin kurum dışına aktarılmaması ve üçüncü bir kişi/kurum ile paylaşılmaması esastır. Söz konusu veriler ancak ve ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak, hukuki yargılama süreçlerinde gerekli olması durumunda sadece yetkili kurumlar ve kolluk ile paylaşılmaktadır. Nitekim bu paylaşım EKOL HASTANESİ’nin Veri Paylaşım Politikasına uygun olarak sınırlı olarak gerçekleştirilmektedir.

EKOL HASTANESİ personelleri, EKOL HASTANESİ’nin periyodik olarak düzenlemiş olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu farkındalık eğitimleri ile bu kişisel verilerin sadece amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması gerektiğine ilişkin olarak bilgilendirilmiş, verilerin izinsiz olarak paylaşılmasının mümkün olmadığı konusunda gerekli eğitimleri almıştır.

6-Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Görüntüler Ne Kadar Süre İle Saklanmaktadır?

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları EKOL HASTANESİ tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 60 gün süreyle saklanmaktadır. Sürenin geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sokak No:4 Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı Çiğli/İzmir” adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine e-postanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya şirketimizin [email protected] kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Ekol Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Ekol Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş

Adres: Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sokak No:4 Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı Çiğli/İzmir

EKOL TIP MERKEZİ

Bahçelerarası Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No: 24/A, AGORA AVM Yanı, Balçova / İzmir

BİZİ ARAYIN

+90 (232) 259 44 44

BİZE YAZIN

[email protected]

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Çağrı Merkezimize 7 Gün 24 Saat Ulaşabilirsiniz

ANLAŞMALI KURUMLAR

Acıbadem
Allianz
Anadolu
Axa
CGM
Halkbank
İş Bankası
Katılım Emeklilik
PTT
Sompo Japan Sigorta
Türkiye Sigorta
Vakıfbank
Yapı Kredi
Yapı Kredi

Bilgi ve Randevu için numaranızı bırakın.. Sizi Arayalım!

HEMEN ARA
WHATSAPP'DAN YAZ